Detektory Ústředny Ovladače Sirény Bezdr.moduly Úvodní strana
:: Komunikátory
Řada JA-80 Oasis (868 MHz)
GSM komunikátor JA-80Y
Modul užívající GSM mobilní síť. Umožňuje dálkové ovládání systému telefonem a Internetem. Umí hlásit události na mobilní telefon a na hlídací pult. Poskytuje simulovanou telefonní linku (funkce GSM brány). Montuje se do skříně ústředny, zapojuje se do její sběrnice, pro svou činnost potřebuje SIM kartu.
Komunikátor umožňuje : reportovat události formou SMS zpráv (až na 8 tel. čísel)
reportovat události zavoláním a předáním akustického signálu
předávat data na pult centrální ochrany (PCO), až 2 pulty
dálkově ovládat a programovat systém telefonem (zavoláním a použitím klávesnice telefonu nebo pomocí SMS příkazů)
dálkově ovládat systém (nebo spotřebiče v domě) prozvoněním z autorizovaného čísla (zdarma)
dálkově ovládat a nastavovat systém z Internetu (www.GSMlink.cz)
připojit telefonní přístroj = funkce GSM brány - včetně CLIP protokolu (zobrazuje číslo volajícího a umožňuje komunikaci SMS)
odposlech a hlasovou komunikaci - s připojeným interkomem SP-02
připojit počítač do Internetu (funkce GPRS modemu)
Univerzální GSM ovladač a hlásič GD-04 DAVID
David je vybaven dvojicí relé X a Y, které jsou schopny spínat el. spotřebiče (5A/250V).
Zařízení je vybaveno 4 vstupy A až D. Při sepnutí nebo rozepntí každého vstupu proti společné svorce GND umí DAVID zaslat sms zprávu a zavolat až na 8 čísel.
Davida lze použít jako vypínač ovládaný sms zprávami. Pro spínání a vypínání smskou si můžete nastavit svůj text.
David může fungovat jako časový spínač ovládaný mobilem (lze nastavit čas od 1 sekundy do 10 hodin).
Obě relé lze ovládat pouhým prozvoněním z autorizovaného čísla (lze nastavit až 50 čísel). Davida tak ovládáte zdarma.
Možnost ovládat obě relé prozvoněním a s limitem , kolikrát lze prozvoněním ovládat, další prozvonění po limitu je potom DAVIDEM ignorováno.
Další přístup k zařízení je možno nastavit dálkově správcem .
Je možno zakoupit další příslušenství : zálohovací modul s akumulátorem pro případ výpadku el. proudu (až na 24 hod.).
DTMF modul , pomocí kterého lze ovládat výstupní relé Davida zavoláním a zadáním číselného kódu z klávesnice telefonu.
Propojovací kabel USB , pomocí kterého lze DAVIDA programovat z počítače softwarem GDLink.
Radiový modul, který umožňuje umožňuje aktivovat vstupy (A až D) pomocí bezdrátových tlačítek a detektorů řady Oasis. Umožňuje také předávat stav výstupních relé Davida (X a Y) na bezdrátové přijímače UC a AC řady Oasis. Bezdrátovými tlačítky řady RC-8x lze také lokálně ovládat relé X a Y v Davidovi (tzn. že připojený spotřebič lze ovládat jak mobilem, tak i dálkovým ovládačem). Ve spolupráci s bezdrátovými termostaty řady TP-8x lze řídit topení (lokálně ale též dálkově mobilním telefonem).
Kombinovaný LAN a telefonní komunikátor JA-80V
Modul kombinující LAN a klasickou telefonní linku. Umožňuje dálkové ovládání systému telefonem a Internetem. Umí hlásit události na mobilní telefon a na hlídací pult. Montuje se do skříně ústředny, zapojuje se do její sběrnice, do tel. linky a do LAN sítě (Ethernet).
Komunikátor umožňuje : reportovat události formou SMS zpráv (až na 8 tel. čísel)
reportovat události zavoláním a předáním akustického signálu
předávat data na pult centrální ochrany (PCO), až 2 pulty
dálkově ovládat a programovat systém telefonem (zavoláním a použitím klávesnice telefonu nebo pomocí SMS příkazů)
dálkově ovládat a nastavovat systém z Internetu (www.GSMlink.cz)
komunikátor lze připojit také pouze jen k telefonní lince, nebo jen k síti LAN. V takovém případě budou k dispozici následující funkce:
jen tel. linka: dálkové ovládání telefonem, reportování událostí SMS a zavoláním, reportování na PCO2 (CID)
jen LAN: dálkový přístup z Internetu, reportování na PCO1 (IP CID)
Telefonní komunikátor JA-80X
Modul který telefonní linkou hlásí poplachy až na 4 tel. hlasem (lze nahrát 6 zpráv). Umožňuje dálkové ovládání systému telefonem a přenos základních reportů na hlídací pult. Lze kombinovat s modulem JA-80V nebo JA-80Y. Montuje se do skříně ústředny, zapojuje se do její sběrnice a do tel. linky
Řada JA-60 (433 MHz)
GSM komunikátor JA-60GSM
Komunikátor je určen pro zabezpečovací ústředny JA-60, 63 a 65. Slouží ke komunikaci prostřednictvím sítě GSM. Síť si vyberete vložením SIM karty provozovatele.
Modul komunikátoru nabízí ve spojení se zabezpečovacím systémem následující funkce:
odesílání informačních SMS textových zpráv až na 8 mobilních telefonů
zavolání na nastavená telefonní čísla a přehrání akustického upozornění
předávání údajů na pult centrální ochrany (PCO) - možno předávat na 2 různé pulty
dálkové ovládání a programování systému pomocí SMS z mobilního telefonu nebo ze SMS brány
dálkové ovládání a nastavování systému z klávesnice telefonu (mobilní i pevné sítě)
dálkové ovládání spotřebiče v domě z telefonu (mobilní i pevné sítě)
z připojeného telefonního přístroje lze telefonovat podobně jako z pevné linky (prostřednictvím sítě GSM)
nastavování zabezpečovacího systému prostřednictvím nastavovací webové stránky www.GSMlink.cz
Univerzální GSM komunikátor GD-06
Zařízení plní funkci vícekanálového univerzálního GSM hlásiče a ovladače. Ovládat zařízení je možné pomocí SMS, z webové stránky GSMLINK, prozvoněním ze zadaného telefonu nebo pomocí DTMF volby. Informace o změnách stavu vstupů může být odeslána formou textové SMS až na 8 telefonních čísel. Současně lze na telefonní čísla zavolat a v případě vyzvednutí hovoru lze přes připojenou "handsfree sadu" komunikovat. Zařízení umožňuje datové spojení (GPRS). Lze jej tak využít i pro řízení průmyslových aplikací, automatizovaný sběr dat a podobně.
Telefonní komunikátor JA-65X
Komunikátor je určen pro ústředny JA-63 a 65. S instalovaným komunikačním modulem JA-65X je ústředna schopna předávat poplachové hlasové zprávy, zprávy SMS, komunikovat s pultem centrální ochrany a komunikovat se vzdáleným počítačem či klávesnicí JA-60E (vybavených modemem JA-60U).

optimalizace PageRank.cz
(c) 2001-2010 Alarmy - Jan Slivka. Všechna práva vyhrazena. Design

Design downloaded from FreeWebTemplates.com
Free web design, web templates, web layouts, and website resources!